Ми раді вітати Вас на сайті Центру професійно-технічної освіти №1  

м. Івано-Франківська

Вже понад сорок років Центр ПТО №1 готує висококваліфікованих робітників для сфери обслуговування населення не тільки Івано-Франківщини, а й всієї України. За цей час багато юнаків та дівчат безкоштовно здобули професії кравця, закрійника, перукаря та майстра манікюру. Більшість наших випускників пов’язали свою долю з обраною професією і досягли значних успіхів, ствердившись, як професіонали, створивли стабільне економічне підгрунтя як для себе, так і для своїх родин, бо гарний майстер завжди був і залишається затребуваний суспільством. А випускники, які обрали інший  професійний шлях, здобули безліч корисних навичок, які обовязково стануть у пригоді протягом життя. 

Наш навчальний заклад пропонує актуальні професії сфери послуг побутового обслуговування. Для проведення навчально-виробничого процесу у Центрі створена сучасна навчально- матеріальна база:

 - 30 майстерень;

- 32 навчальні кабінети та лабораторії з спеціальних та загальноосвітніх дисциплін;

- 2 компютерні кабінети;

- САПР (система автоматизованого проектування одягу);

- 2 спортивні , ігровий та гімнастичний зали.

На базі училища відкритий навчально-практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну. САПР, який дозволяє проводити навчання учнів за професією «Кравець» та «Закрійник» на найсучаснішому обладнанні з використанням новітніх технологій, застосовувати їх при наданні послуг  населенню. На базі нашого Центру проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації майстри виробничого навчання швейної галузі навчальних закладів профтехосвіти України.

Кожна людина  - неповторна особистість. Допомогти їй знайти своє місце в сьогоденному житті, сформувати систему цінностей, адаптувати до навколишніх змін – основне завдання педагогічного колективу Центру  професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Фраківська.

 

 Наша адреса:

76492, м. Івано-Франківськ

вул. Тисменицька, 246

тел/факс (0342) 55-44-87,   55-46-37

ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

адреса web-сторінки: www.cpto1.if.ua 

Богдан Казимирів ,

директор Центру ПТО №1

м. Івано-Франківська

 ****************************************************************************************************

Звіт директора Центру ПТО№1

за 2016-2017н.р.

У своїй діяльності Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу.

Найперше потрібно сказати наступне, приємно, що на протязі всього навчального року педагогічний колектив Центру ПТО №1 об’єднувало бажання працювати творчо, віддавати учням свої знання, шукати нове в педагогіці, постійно вдосконалювати навчально-виховний процес, оновлювати зміст підготовки кваліфікованих фахівців швейного та перукарського профілю.

Уся діяльність колективу Центру ПТО №1 за звітний період спрямована на виконання поставлених головних завдань:

     підготовка висококваліфікованих , конкурентоспроможних робітників;

     збереження колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;

     підвищення якості організації навчально-виховного процесу;

     удосконалення матеріально-технічної бази;

     створення безпечних умов для роботи всіх категорій працівників та учнів.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність професійно-технічного  навчального закладу.

Центр професійно-технічної освіти №1 здійснює підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями (ліцензія № 073262 від 16.10.2012 р.) з одержанням загальної середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти для державних підприємств, фірм, виробничо-комерційних підприємств сфери побуту з виготовлення одягу та надання перукарських послуг.

Відповідно до ліцензії, виданої Державною акредетаційною комісією, підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями:

швейне виробництво:

     Кравець;

     Кравець, Закрійник;

     Кравець, Вишивальник;

сфера послуг:

     Перукар (перукар-модельєр);

     Перукар (перукар-модельєр), Візажист;

     Манікюрник.

Підготовка кваліфікованих робітників з даних професій здійснюється згідно вимог чинного законодавства України про професійно - технічну освіту на основі державних стандартів ПТО. Робочі навчальної плани і програми відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик з даних професій. Навчання здійснюється на базі базової та повної загальноосвітньої підготовки.

Вивчення предметів загальноосвітнього циклу здійснюється за робочими навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України. В закладі розроблена система контролю знань за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів, програм, науково-методичного рівня викладання, комплексно-методичного забезпечення та використання передового педагогічного та виробничого досвіду.

Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними підручниками, навчально-методичними посібниками, фаховими виданнями з професій на 90%. В навчальному процесі ефективно використовуються сучасні комунікаційні комп’ютерні технології (комп’ютерні програми з системи автоматизованих проектних робіт, комп’ютерні програми з підбору зачісок, Інтернет).

   Потужності навчального закладу дозволяють розширювати можливості у наданні освітніх послуг за напрямками: швейне виробництво та дизайн одягу, перукарське мистецтво та декоративна косметика. Для цього створені всі умови: налагоджений навчально-виробничий та виховний процес, стабільний колектив кваліфікованих педагогічних працівників, сучасна навчально-матеріальна база, добре налагоджені умови для проживання та харчування учнів.    

Загальний контингент учнів станом на 01.09.2016 р. складав 654 особи, це 24 навчальні групи, з них 10 груп - це учні І курсу. План з набору у 2016 р. виконаний на 108%. (292 учня із 270 планово)

На кінець навчального року станом на 01.06. 2017р. контингент учнів складав 618 учнів, це з урахуванням випускної групи М-1, тобто втрата контингенту становить 2% від загальної кількості учнів які навчаються.

На 2017 р. сформовано замовлення на підготовку робітничих кадрів Центру ПТО №1 на основі соціального партнерства з роботодавцями, яке реалізується у формі укладання двосторонніх договорів на підготовку і працевлаштування кваліфікованих робітників з урахуванням потреб регіону, міста і ринку праці в кількості 270 учнів (120 учнів на професії швейного напрямку та 150 – перукарське мистецтво). Надалі першочерговим завданням є працевлаштування випускників, особливо, гостро стоїть питання працевлаштування дітей-сиріт з професії Перукар.

Потреба у кваліфікованих робітниках, яких готує Центр ПТО №1 на ринку праці міста та області є велика. Ми з свого боку проводимо велику профорієнтаційну роботу серед населення міста та області, висвітлюючи інформацію про навчальний заклад. Випускники шкіл отримують повну інформацію про освітні послуги, які надає навчальний заклад, про умови навчання та можливості реалізувати себе в професії надалі. Це і друкована рекламна продукція, інформація на сайті ЦПТО №1, проведення Дня відкритих дверей, участь у різноманітних виставках, конкурсах, творчих заходах……

Ми повинні завжди пам’ятати, що збереження контингенту учнів - це життя нашого колективу. Тому профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись системно і цілеспрямовано.

Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану роботи Центру на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою (серпень 2016р), на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі щомісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень та коштів від виробничої діяльності.

Оновлення матеріально-технічної бази ЦПТО№1

Підготовка сучасного кваліфікованого робітника потребує сучасної матеріально-технічної бази. У 2016-2017н.р. адміністрація навчального закладу   спрямувала свою роботу на покращення матеріально-технічного забезпечення кабінетів, виробничих майстерень. За звітний період всі зусилля були спрямовані на підвищення комфорту, безпеки учнів, забезпечення належного санітарного стану в навчальному корпусі та гуртожитку

Для більш ефективного навчально-виховного процесу в навчальному закладі проведено наступні роботи:

Навчальний корпус

-         Проведений ремонт в кабінеті хімії (406);

-         тривають ремонтні роботи в кабінеті спецдисциплін №403, Черепанова А.Є.), 2 навчальних майстерень на І поверсі;

-         За період літніх канікул заплановано оновлення матеріально-технічної бази навчальних майстерень на ІІІ поверсі (Федорів Г.І., Франків М.Й.)

У гуртожитку

-         Ремонт блоку №16 (проведений ремонт житлових кімнат,виконано заміну дверей, встановлена душова кабіна)

-         заміна вікон на металопластикові у блоках № 9, 12, 16, в побутовій кімнаті, в санвузлі), частково у блоках № 3, 4, 7.

-         Закуплено рушників – 90 шт, наволочок, 154 шт, простинь - 300 шт.

-         Закінчують ремонт в блоці № 9

-         Встановлено 22 металопластикових вікна (9 шт. в навчальному корпусі, 13- гуртожиток)

Придбано за період вересень 2016р – червень 2017р:

-         Парогенератор 3 шт 

-         Дошка магнітна 2 шт .

-         Стільці для учнів 

-         Сантехнічне обладнання в кабінет хімії

-         Мікрофони та стійки до них для актового залу

-         Система управління електронними дзвінками 

-         Матеріали та інструменти в навчальні майстерні з професії Перукар та Манікюрник: (машинки для виконання стрижки, лампи, матеріали для виконання манікюрних робіт) .

-         Будівельний інструмент 

-  Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 

Виготовили в навчальних майстернях:

-   Робочий одяг для наших технічних працівників

-  Постільну білизну для гуртожитку .

Кадрове забезпечення Центру ПТО№1

Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти тісно пов’язане з рівнем кваліфікації та майстерності педагогічного колективу.

Кадровий склад педагогічних працівників ЦПТО№1 станом на 22.06.2017р. складає 86 педагогічних працівників, з них 19 викладачів загальноосвітньої підготовки, 12 викладачів професійно-теоретичної підготовки, 38 майстрів виробничого навчання, 4 вихователя.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педпрацівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи проводиться атестація педпрацівників.

Атестації 2017 року підлягали 25 педагогічних працівника. З них за результатами атестації 18 педагогічних працівників підтвердили свій кваліфікаційний рівень, та 7 - його підвищили.

-         Присвоєно педагогічне звання «старший викладач» викладачу спецдисциплін Пахульській І.З.

-         Присвоєно кваліфікаційну кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» викладачам загальноосвітніх предметів, Гайдаш О.В., Бублинському М.В.

-         Присвоєно кваліфікаційну кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» методисту Бірчинській Л.С., практичному психологу Бордейчук І.С., викладачу спеціальних дисциплін Куксенко У.М.

-           Підвищено тарифні розряди майстру виробничого навчання Яковин Н.В.

На сьогоднішній день якісний склад педпрацівників Центру ПТО №1 складає:

Викладач методист 5
Спеціаліст вищої категорії 28
Старший викладач 13
Спеціаліст І категорії 7
Спеціаліст ІІ категорії 3
Спеціаліст 3
Майстер в/н І категорії 6
Майстер в/н ІІ категорії 11

За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям.

За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям. Підготовку конкурентоспроможних робітників неможливо досягти без педагогічної компетентності педагогічних кадрів. ЇЇ розвиток здійснюється через курси підвищення кваліфікації, стажування. Так, у 2016-2017 н.р. році 4 викладача загальноосвітніх дисциплін пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх дисциплін в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної освіти, 3 викладача професійно-теоретичної підготовки та 11 майстрів виробничого навчання пройшли курсову підготовку на базі Львівського навчально-практичного центру професійно-технічної освіти. В такий спосіб педагогічні працівники мали змогу працювали в напрямі поглиблення своїх знань з педагогіки, методики, психології. Керуючись положенням «Про стажування майстрів виробничого навчання Центру ПТО №1» в училищі розроблено графік проходження стажування, укладені договори з підприємствами про співпрацю з питань обміну передовим виробничим досвідом. Майстри виробничого навчання училища проходять стажування на виробничих підприємствах, ведуть щоденники про проходження стажування. Складені індивідуальні плани стажування майстрів виробничого навчання, за результатами якого майстрам виробничого навчання підтверджуються або підвищуються встановлені кваліфікаційні розряди (є в наявності та оформлені відповідним чином відповідні документи).

Так згідно плану – графіка 6 майстрів виробничого навчання пройшли стажування на підприємствах, де ознайомилися з новітніми технологіями та обладнанням та отримали (підтвердили) відповідний рівень кваліфікації робітничої професії.

Ще одним із ефективних методів підвищення кваліфікаційного та фахового рівня майстра виробничого навчання є відвідування та проведення майстер-класів. Викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО №1 щорічно відвідують майстер-класи з вивчення новітніх технологій перукарських робіт провідних косметичних фірм та майстрів перукарської справи. Майстри виробничого навчання швейних професій під час проходження учнями виробничого практики на підприємствах міста та області вивчають новітні швейні технології. Це позитивно впливає на рівень підготовки учнів. 3 викладача професійно-теоретичної підготовки та 11 майстрів виробничого навчання пройшли курсову підготовку на базі Львівського навчально-практичного центру професійно-технічної освіти. В такий спосіб педагогічні працівники мали змогу працювали в напрямі поглиблення своїх знань з педагогіки, методики, психології.

Методична робота

Методична робота в училищі направлена на відпрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Розроблений та затверджений єдиний план методичної роботи училища, в якому відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме:

- удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки і психології;

- створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;

організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у розвитку педагогічної творчості, вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо.

Навчально-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив протягом декількох років: «Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в освітній діяльності Центру ПТО №1».

У складі системи навчально-методичного забезпечення навчально-вихов­ного процесу протягом звітного року діяли:

  • 7 методичних комісій:
  • Школа педагогічної майстерності;
  • Інструктивно-методичні наради;
  • Педагогічна рада;
  •  велика увага приділяється індивідуальній методичній роботі, особливо з молодими педагогами. Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів, секцій, вебінарів.

 

  • В сучасних умовах гостро відчувається потреба педагогічних працівників в оновленні їх психолого-педагогічних знань. На інструктивно-методичних нарадах викладачів та майстрів виробничого навчання, засіданнях методичних комісій обов’язково включено питання з педагогіки, психології. Адміністрація навчального закладу постійно здійснюється контроль за виконанням навчально-виховного процесу. Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища. Всі звіти про відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях методичних комісій. Викладачі та майстри виробничого навчання ведуть зошит взаємовідвідування уроків.

Методична служба Центру створює в педколективі умови для стимулювання творчої ініціативи викладачів та майстрів виробничого навчання шляхом   узагальнення   їх досвіду у вигляді начально-методичних напрацювань. З метою сприяння самоосвітньої підготовки педагогів в бібліотеці (яка підключена до мережі Інтернет) та методичному кабінеті закладу в наявності є як друковані видання, так і електронні підручники з педагогіки, психології, фахова література. Станом на 22.06.2017р. у наявності - 59 методичних посібника з них 5-цьогорічні напрацювання.

Пахульська І.З. «Збірник завдань для проведення ЛПР з професії Перукар (перукар-модельєр)»

Коростенська М.В. «Робочий зошит майстра виробничого навчання з професії Кравець»

Гайдаш О.В. «Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики»,

Бублинський В.М. «Збірник завдань професійного спрямування вивчення англійської мови з професії Кравець»

Черепанова А.Є. навчальний практикум з конструювання одягу: «Складний покрій рукава».

В поточному навчальному році в методичному кабінеті оновлено:

- комплексно-методичне забезпечення професій Кравець, Кравець, Закрійник, Перукар (перукар-модельєр), Манікюрник;

- Положення про методичні комісії Центру ПТО №1;

- Положення про навчальні майстерні;

- Положення про стажування майстрів виробничого навчання;

 - Схвалений педагогічною радою та затверджений Перспективний план атестації та проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центу ПТО №1 на 2017-2022рр.

- систематично оновлюється електронна база кадрового забезпечення педагогічних працівників;

- оформлено номенклатуру справ методиста

Методичні напрацювання викладача Пахульської І.З. «Збірник завдань для проведення ЛПР з професії Перукар (перукар-модельєр)» та майстра виробничого навчання Коростенської М.В. «Робочий зошит з виробничого навчання, схвалені навчально-методичною радою НМК ПТО області у 2016-2017н.р. Їх автори видали їх в декількох примірниках та передали у бібліотеку, кабінет «Перукарської справи» та виробничі майстерні в користування для педагогів та учнів.

В методичному кабінеті педагоги отримують необхідну інформацію з:

- нормативної, методичної та іншої інформації, яка необхідна для розробки навчально-плануючої документації;

- навчально-методичної документації занять виробничого навчання;

- довідкової та іншої навчально-методичної інформації.

- Інформація про навчальний заклад своєчасно висвітлюється на сайті Центру ПТО №1.

- Систематично проводиться підписка на журнали та газети. Так, за звітний період сума коштів на підписку складає 15 тис. грн.

Загальноосвітня підготовка.

Здобуття нашими учнями якісної повної загальної середньої освіти - це важлива ланка роботи нашого навчального закладу. В основному робота викладачів загальноосвітніх дисциплін на чолі із заступником з НР у навчальному році проводилася в напрямку ліквідації прогалин у знаннях наших учнів І курсу за базову середню освіту та підвищення якості знань, адже, якісна освіта дає можливість нашим випускникам брати участь в ЗНО та здобувати вищу освіту. Навчальний процес із загальноосвітньої підготовки проводився відповідно до навчальних програм та методичних рекомендацій затверджених МОН освіти.

На початку навчального року (вересень-жовтень) викладачі загальноосвітніх дисциплін провели контрольні діагностичні роботи за результатами яких розробляють заходи щодо підвищення якості знань.

Про стан викладання предметів загальноосвітніх дисциплін ми слухали на засіданнях педагогічної ради, на засіданнях методичних комісій, постійно проводиться моніторинг та діагностика.

Про якість загальноосвітньої підготовки у Центрі ПТО№1 свідчать підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з загальноосвітніх предметів серед ПТНЗ Івано-Франківської області у 2016-2017 н.р.

Слід відзначити викладачів, учні яких посіли призові місця, це:

Предмет Зайняте місце Прізвище учня, група (курс навчання) Підготував викладач
Правознавство І

Сиротин Олександра

Гр. Ш-1

Лесів М.Д.
Математика ІІІ

Горбачова Іванна

Гр. П-6

Глинянюк М.І.

Петренко о.В.

Важливим в роботі педагога є вміння передати свої знання учням, зацікавити їх до вивчення свого предмета, навчити використовувати набуті знання в побуті, в своїй майбутній професії. Цьому сприяють зустрічі з учнями не тільки під час уроків, але і проведені бесіди, позаурочні пізнавальні заходи. Саме про такі заходи, які провели викладачі загальноосвітньої підготовки в цьому навчальному році я хочу згадати:

-         тематичні заходи присвячені творчості Т.Г. Шевченка, проведені викладачами української мови та літератури Шуляр.С.І., Хома Н.М., Карпаш І.З.,

-         проведений на базі нашого навчального закладу ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу знавців творчості Т.Г. Шевченка (4 місце)

-         тиждень права М.Д.Лесів

-         позаурочний виховний захід «Збережемо первоцвіт» викладачем біології Корнукій Г.В.,

-         двічі на рік (жовтень, квітень ) проводився Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, до проведення якого долучалися викладачі предмету «Захист Вітчизни» та інженер з охорони праці ЦПТО №1;

-         День цивільного захисту проведений викладачем предмету «Захист Вітчизни» Хомою В.І.

Саме такі зустрічі викладача з дітьми мають позитивний пізнавальний та виховний момент.

Здійснення теоретичної та професійно - практичної підготовки

Підготовка кваліфікованих робітників в училищі здійснювалася у межах ліцензійного обсягу. Всі професії забезпечені робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності з Типовою базисною структурою та Державними стандартами професійно-технічної освіти і своєчасно погоджені із підприємствами-замовниками робітничих кадрів, обласним навчально-методичним центром професійно-технічної освіти і затверджені Департаментом науки, освіти та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

З кожної професії є в наявності вся необхідна навчально-програмна та облікова документація. Стан ведення обліково-плануючої документації та комплексно - методичного забезпечення предметів і професій контролюється заступником директора з НВР, старшими майстрами.

Про добре налагоджений навчально-виробничий процес свідчать наступні дані:

-         своєчасне виконання навчальних програм відповідно до професій     ,

-         показники успішності учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

-         у березні 2017 р. обласною комісією департаменту освіти науки та молодіжної політики проведена атестація професії Кравець, Закрійник

-         результати участі учнів у предметних олімпіадах із загально-технічних дисциплін та фахових конкурсах (І місце з «Охорони праці», викладач Олійник Г.Б., Скрипка Н.М., 8 місце з «Основ галузевої економіки» викладач, Лисканюк О.Б..

-         забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничого навчання у виробничих майстернях та виробничої практики на підприємствах

-         результати роботи гуртків технічної творчості

-         І місце на обласному конкурсі виробів декоративно-ужиткового мистецтва та технічної творчості серед ПТНЗ області

-         проведення щорічного училищного конкурсу «Кращий з професії» серед учнів ІІІ курсу з професії Перукар (перукар-модельєр)

-         проведення міського конкурсу фахової майстерності з професії Кравець (квітень 2017р)

-         участь Всеукраїнському конкурсі перукарського мистецтва серед студентів профільних навчальних закладів «Снігова королева від ESTEL», (проведення ІІ етапу конкурсу на базі нашого навчального закладу)

-         виконання плану виробничої діяльності у виробничих майстернях та підприємствах.

Окрім того, навчальний заклад співпрацює з міським та обласним Центром зайнятості на перепідготовку незайнятого населення (у 2016-17 р. навчання пройшли 12 осіб)

-         Курсове навчання з професії Перукар  у 2016-17н. р. навчання пройшло  42 слухача    

-         Співпраця з Червоним Хрестом з надання перукарських послуг для людей похилого віку

-         Співпраця з навчальними закладами, де навчають дітей з особливими потребами.

Виховна робота

Завдання   навчального закладу сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови.

Для реалізації цієї мети в начальному закладі діють 6 гуртків художньої самодіяльності , в яких задіяні 205 учнів , що становить 31% контингенту, а також 3 спортивні секції , в яких задіяно 110 учнів, 3 гуртки – навчального закладу мають звання «Зразковий художній колектив»:

1.Вокальний гурт «Галичанки»;

2.Театр –студія художнього дизайну «Стиль і мода»;

3. Дизайн-студія «Veritas»:

Найкраще, про ефективність виховної роботи Центру ПТО№ свідчать результати участі наших учнів в обласних конкурсах:

1.Обласний конкурс поезії серед учнів ПТНЗ :-І місце

2.Обласний конкурс театрів фольклору та драматичних колективів ПТНЗ   :

- ІІІ місце

3.Обласний конкурс серед учнів ПТНЗ «Пісенний вернісаж»:-ІІІ місце

4.Обласний конкурс – фестиваль аматорських колективів ПТНЗ:

ІІІ місце-хор;

ІІ місце-народна хореографія;

ІІ місце- ансамбль пісні і танцю.

5.Обласний конкурс стіннівок та плакатів :

- до 160-річчя з Дня народження І.Я.Франка - ІІІ місце

- до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом- І місце.

6. Огляд - конкурс стройової пісні та строю учнівської та студентської молоді - ІІ місце ;

7. Конкурс «Юніор бізнесу 2017» в рамках українсько-польського проекту «Активна молодь на ринку праці» - ІІ місце

8. Огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання у навчальних закладах області- ІІ місце.

Окрім того, учні навчального закладу здобули перемогу на конкурсі Всеукраїнського значення - Всеукраїнський конкурс проектів «Моральний вчинок» в номінації «Студенти ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а.»

В поточному навчальному році була активізована та посилена робота з профілактики правопорушень серед учнів Центру. З цією метою була налагоджена  робота  Штабу профілактики. Випадки порушення правил внутрішнього розпорядку (пропуски навчання) зафіксовані в наказах про винесення догани ( станом на січень 2017 – 9 учнів перебувають на внутрішньо училищному обліку ).

Добре налагоджена співпраця з службами у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей. Представниками Національної поліції проведено ряд просвітницьких зустрічей з учнями навчального закладу з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

Наші учні є учасниками заходів, що організовує Головне управління національної поліції:

1.Благодійний захід під патронатом МВС України «Боже, нам єдність та щедрість даруй» , спрямованого на підтримку бійців АТО.

2.Участь у Всеукраїнській естафеті флешмобів з безпеки дорожнього руху.

Важливим напрямком виховної роботи – організація учнівського самоврядування. В нашому навчальному закладі успішно діє такий вияв учнівської демократії. Наша учнівська громада бере активну участь у всіх сферах життя навчального закладу Багато заходів у навчальному закладі та поза його межами були організовані завдяки та за допомогою учнівського самоврядування :

  1. Спільно з фондом «Чисті серцем» - благодійна акція «Подаруй радість дітям» для дітей з малозабезпечених сімей та дітей учасників АТО.
  2. Участь у спільних заходах з Генеральним консульством Угорщини в заходах із вшанування учасників та жертв Угорської революції.
  3. Конкурс «Міс ЦПТО -2017» та інші.

Окрім вищезгаданого, необхідно зазначити, що ми у цьому навчальному році позитивні результати міжнародної співпраці та участі у міжнародних проектах:

-         Успішне проходження виробничої практики учнями групи Кравець Закрійник КЗ-1 на підприємстві у Чеській республіці.

-         ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Легкий прорив легкої промисловості» з колекцією одягу для туристичного комплексу Буковель, яка пізніше демонструвалася на виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах (Дубаї) (авторська колекція гуртка дизайн-студії «Veritas», керівник методист Бірчинська Л.С.)

-         Участь у українсько-польському проекті «Активна молодь на ринку праці» у рамках програми «Співпраця задля розвитку 2016», завдяки якому методист Центру ПТО №1 пройшла навчання та з навчальним візитом відвідала професійні навчальні заклади в Польщі, а також наші учні разом з їх керівником Н.М.Скрипкою в рамках даної програми взяли участь у конкурсі бізнес ідей «Юніор-бізнес 2016», посіли ІІ місце та нагороджені поїздкою до Польщі.

Отже, проаналізувавши роботу за рік, можна зробити висновок про те, що в училищі створені умови для ефективного навчання, оволодіння професією, розвитку творчих здібностей учнів і педагогів, здійснюється тісний зв'язок з роботодавцями і соціальними партнерами.  

 

Директор Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська                                      Б.В. Казимирів

**************************************************************************

ІСТОРІЯ

ЦЕНТРУ ПТО №1 м. Івано-Франківська

Навчальний заклад створений 03.09.1969 р. на базі Івано-Франківського навчально-виробничого комбінату обласного управління побутового обслуговування населення, який знаходився на вул. Січових Стрільців,56. 

В зв’язку з реорганізацією системи професійно-технічної освіти на Прикарпатті в 1997 році ПТУ №2 та ПТУ №16 реорганізовано в ПТУ №16.  Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська створений на базі раніше діючого ПТУ №16 відповідно до наказу №461 від 14.06.2001 року Міністерства освіти і науки України.  З 2006 року  директором Центру ПТО №1  призначений Казимирів Богдан Володимирович.

В свій час  очолювали колектив ПТУ №2 директори:

 Пелагеча Микола Кузьмич  з 1966 по 1970 р.

 - Мосорін Василь Михайлович з 1970 по 1980 р.

 - Чулкова Софія Яківна - 1980 р.

 - Тимчук Павло Михайлович з 1980 по 1985 р.

 - Полонська Віра Семенівна з 1985 по 1995 р.

 - Казимирів Богдан Володимирович з 1995 по 1997 р.

     ПТУ №16: 

 - Нечипоренко Павло Васильович –1969 р.

 - Шалгачов Володимир Миколайович з 1970 по 1975 р.

 - Тимчук Павло Михайлович з 1976 по 1978 р.

 - Горунович Костянтин  Васильович з 1978 по 1979 р.

 - Гаврись Ганна Олексіївна з 1980 по 1982 р.

 - Рудєва Лідія Іванівна з 1982 по 1983 р.

 - Шібель Іван Антонович з 1984 по 2006 р.