Навчально-практичний центр сучасних швейних  технологій 

Центру ПТО №1

м. Івано-Франківська

 

 

НАШІ ПРИНЦИПИ:

Якість

Надійність

Ефективність

 

НАША МЕТА:

Впровадження в навчальний процес і виробництво передового практичного досвіду з новітніх прогресивних технологій швейного виробництва;

Доступність та ефективність освіти;

Підготовка до життєдіяльності в інформаційному світі.

І. Напрями діяльності НПЦ

1.1. Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.

 1.2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.  

1.3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

1.4. Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання  

 ІІ. Функції НПЦ  

2.1. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів Центру, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.

2.2. Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

2.3. Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.  

2.4. Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом слухачами новітніми матеріалами і технологіями. 

 2.5. Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами и новітніми матеріалами і технологіями.

2.6.  Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів німи матеріалами і технологіями.

2.7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше

2.8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.

************************************************  

Презентація роботи програми САПР Julivi

 

 

 

scroll back to top