Центр професійно-технічної освіти №1 м.Івано-Франківська

оголошує прийом учнів на навчання

на базі 9 класу:
 • Кравець
 • Кравець, Вишивальник
 • Перукар (перукар-модельєр)
 • Перукар (перукар-модельєр), Візажист
на базі 11 класу:
 • Кравець, Закрійник
 • Перукар (перукар-модельєр), Візажист
 • Манікюрник
 • Адміністратор

Запрошуємо абітурієнтів заповнити анкету для вступу до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська

Заповнити анкету онлайн реєстрації абітурієнта

Після відправлення заповненої форми Вам зателефонує представник приймальної комісії та надасть всю необхідну інформацію щодо вступу до нашого навчального закладу.

Ви отримаєте вичерпні відповіді на запитання щодо вступної кампанії до Центру ПТО №1

Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська

 

Загальна частина

1.1. Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 зі змінами внесеними згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №344 від 09.04.2014 №152 від 07.02.2019 №1550 від 12.12.2019 №541 від 10.06.2022, Закону України про професійну (професійно-технічну) освіту, Закону України №2312-ІХ від 19.06.2022р. «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки»,  визначають порядок відбору  вступників до навчального закладу та порядок вступних  випробувань.

1.2. До Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська (надалі Центр)  приймаються громадяни  України  та  особи  без   громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту(якщо особа не отримала документ про освіту), визначається відповідно до Порядку прийому для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом МОН України від 01 березня 2021року №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127.

1.3. Вступники до Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх

здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання.

Обмеження допускаються за  медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом на навчання для здобуття освіти за  рахунок видатків місцевого бюджету здійснюється на:

- первинну професійну підготовку;

- професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;

- професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;

- професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.»;

1.6. Прийом для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

- на первинну професійну підготовку понад регіональне замовлення;

- на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5 цих Правил.

Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до Центру здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Центру розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 зі змінами внесеними згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №716 від 12.06.2023р., №738 від 30.06.2023р., Закону України про професійну (професійно-технічну) освіту, Закону України №2312-ІХ від 19.06.2022р. «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки»,  затверджені керівником Центру за погодженням Департаменту освіти і науки Івано-Франківської державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків або законних представників) або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу(паперовий варіант);
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення навчання;
  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

 2.5. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, профорієнтаційні заходи, розміщуються на офіційному веб-сайті Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та інформаційному стенді приймальної комісії.

 

Вступ до Центру  на первинну професійну підготовку відбувається:

з професії: Кравець; Кравець Вишивальник; Кравець Закрійник; Адміністратор; Манікюрник - за співбесідою.

з професії : Перукар (перукар-модельєр); Перукар (перукар-модельєр), Візажист - шляхом конкурсного відбору середнього балу свідоцтва про базову або повну  середню  освіту.

Спірні питання щодо вступу розглядаються на співбесіді.

Порядок роботи приймальної комісії:

робочі дні: понеділок-п’ятниця, з 900 год- 1500год.

Центр має гуртожиток.

За наявності місць учні забезпечуються гуртожитком.

Професійно (професійно-технічне) навчання груп слухачів здійснюється впродовж року за професіями:

 • Перукар (перукар-модельєр)
 • Кравець (на базі навчально-практичного центру Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська за окремими модулями)

2.6. Строки проведення прийому на навчання:

Примітка: за рекомендаціями МОН України термін прийому може бути продовжений.

Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1.   Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська із зазначенням обраної професії, форму здобуття освіти, місця проживання у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • 8 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі Центру (за наявності);
 • копію документа, що підтверджує громадянство України (паспорт, ідентифікаційний код, ІD- картка, Витяг з реєстру територіальної громади), документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

Перелік документів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • Заява про вступ до Центру із зазначенням обраної професії.
 • Свідоцтво про народження (оригінал), паспорт (оригінал).
 • Медична довідка 086-У (професійна придатність).
 • Висновок про фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою.
 • Карта імунізації Ф-0-63-1/0 з повним переліком профілактичних щеплень проти окремих інфекційних хворіб.
 • 8 фотокарток розміром 3х4 см.
 • Довідка про склад сім’ї.
 • Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.
 • Ідентифікаційний код (оригінал).
 • Розгорнута психолого-педагогічна характеристика
 • Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав; рішення суду про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав; рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми; рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлою та свідоцтво про смерть; рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатною або обмежно дієздатною; вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі; постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року - прокурором) про перебування під вартою на час слідства; документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від'їзд на роботу за кордон, навчання, тощо); ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук батьків та
 • відсутність відомостей про їх місцезнаходження; довідка (МСЕК) з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати батьківські обов'язки; акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену.
  • Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти і свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст.. 135 сімейного кодексу України (до 01.01.04р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).
  • Рішення про закріплення житла і майна (завірене печаткою).
  • Рішення суду про призначення опікунів, піклувальників.
  • Ощадна книжка дитини та договір про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності).
  • Довідка про отримання випускної матеріальної допомоги на придбання одягу, взуття, канцелярського приладдя, постільної білизни, посуду.
  • Єдиний квиток дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.3. Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів.

Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Центру. Консультаційний центр при приймальній комісії надає допомогу вступнику під час подання заяв в електронній формі.

Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання

з професії : Перукар (перукар-модельєр); Перукар (перукар-модельєр), Візажист шляхом конкурсного відбору середнього балу свідоцтва про базову або повну середню освіту;
з професії : Кравець; Кравець; Вишивальник; Кравець, Закрійник; Адміністратор, Манікюрник, відбувається за співбесідою.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду): у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію, прийом до Центру проводиться за результатами співбесіди.

Центр не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Особа має право на безоплатне здобуття другої професійної (професійно-технічної) освіти за іншою професією, але не раніше як через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією, за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше 2-років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше.

До завершення 3-х річного періоду, або за відсутності трудового стажу особа має право на безоплатне здобуття другої професійної (професійно-технічної) освіти за іншою професією, якщо за станом здоров’я втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної комісії, або якщо надано запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального замовлення).

Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення та оголошує список осіб рекомендованих до зарахування.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру здійснюється відповідно до наказу директора, підписаного не пізніше 5 днів до початку занять.

5.6. Зарахування до Центру супроводжується укладанням договору про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та Центром, здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська здійснюється  Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 Розглянуто на засіданні педагогічної ради Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська (протокол № 6   від 24.10.2023 р.)