Центр професійно-технічної освіти №1 м.Івано-Франківська

оголошує прийом учнів на навчання 2022

на базі 9 класу:
 • Кравець
 • Кравець, Вишивальник
 • Перукар (перукар-модельєр)
 • Перукар (перукар-модельєр), Візажист
на базі 11 класу:
 • Кравець, Закрійник
 • Перукар (перукар-модельєр)
 • Манікюрник
 • Адміністратор

Запрошуємо абітурієнтів - 2022 заповнити анкету для вступу до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська

Заповнити анкету онлайн реєстрації абітурієнта

Після відправлення заповненої форми Вам зателефонує представник приймальної комісії та надасть всю необхідну інформацію щодо вступу до нашого навчального закладу.

Ви отримаєте вичерпні відповіді на запитання щодо вступної кампанії 2022-2023н.р. до Центру ПТО №1

Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська у 2022 році

Правила прийому

Загальна частина

1.1. Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти№1 м. Івано-Франківська розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499, визначають порядок відбору вступників до навчального закладу та порядок вступних випробувань.

1.2. До Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська (надалі Центр) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до Центру відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я та інших обставин. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” та підвищення розрядів за умови продовження первинної професійної підготовки навчання на третьому ступені в професійно-технічному навчальному закладі ІІІ атестаційного рівня .

Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до Центру здійснює приймальна комісія, склад якої затверджено наказом директора, який є її головою.

2.2. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в Центр, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.3. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, профорієнтаційні заходи, розміщуються на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді приймальної комісії.

2.4 Згідно з отриманими ліцензіями прийом учнів на 2022 рік до Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська здійснюється за нижче перерахованими професіями:

Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:

 • документ про освіту в оригіналі (свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту) - оригінал;
 • медичну довідку за формою 086-У з медичним висновком про професійну придатність;
 • карту імунізації Ф-0-63-1/0 з повним переліком профілактичних щеплень проти окремих інфекційних хвороб;
 • довідка про склад сім’ї;
 • 6 фотокарток розміром 3х4;
 • копію документа, що засвідчує особу (свідоцтва про народження, при досягненні 16-річного віку – паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду;

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України.

Перелік документів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • Заява про вступ до Центру із зазначенням обраної професії.
 • Свідоцтво про народження (оригінал), кому виповнилося 16 років паспорт (оригінал).
 • Медична довідка 086-У (професійна придатність).
 • Висновок про фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою.
 • Карта імунізації Ф-0-63-1/0 з повним переліком профілактичних щеплень проти окремих інфекційних хвороб.
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.
 • Довідка про склад сім’ї.
 • Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.
 • Ідентифікаційний код (оригінал).
 • Розгорнута психолого-педагогічна характеристика
 • Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:
  • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
  • рішення суду про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав;
  • рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми;
  • рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлою та свідоцтво про смерть;
  • рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатною або обмежно дієздатною;
  • вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
  • постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року - прокурором) про перебування під вартою на час слідства;
  • документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від'їзд на роботу за кордон, навчання, тощо);
  • ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;
  • довідка (МСЕК) з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати батьківські обов'язки;
  • акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену.
 • Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти і свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст.. 135 сімейного кодексу України (до 01.01.04р. згідно зі ст.. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).
 • Рішення про закріплення житла і майна (завірене печаткою).
 • Рішення суду про призначення опікунів, піклувальників.
 • Ощадна книжка дитини та договір про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності).
 • Довідка про отримання випускної матеріальної допомоги на придбання одягу, взуття, канцелярського приладдя, постільної білизни, посуду.
 • Єдиний квиток дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Умови прийому

4.1.Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору свідоцтва про базову загальну освіту та свідоцтва про повну загальну освіту (для вступників з професії: Кравець; Кравець,Закрійник; Адміністратор, Манікюрник).

Для вступників з професії: Перукар (перукар-модельєр), Перукар (перукар-модельєр), Візажист - шляхом конкурсного відбору свідоцтва про базову загальну освіту (свідоцтва про повну загальну освіту) та вступних випробувань з предмету «Рисунок».

4.2. Учні Центру, які успішно закінчили ІІ ступінь професійно-технічної освіти переводяться на ІІІ ступінь

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні оцінки, до участі в конкурсі не допускаються.

Зарахування

Зараховуються в Центр поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються при позитивних результатах вступних випробувань:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

Зарахування в Центр здійснюється відповідно до наказу директора, підписаного не пізніше 5 днів до початку занять. Зарахування в Центр може супроводжуватись укладанням договору про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та Центром.

Зарахування у Центр на державну форму навчання здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

Прикінцеві положення

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру.

Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються 1 рік , а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Контроль за дотриманням Правил прийому до Центру професійно-технічної освіти№1 м. Івано-Франківська здійснюється Міністерством освіти і науки України,департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська (протокол № 6 від 04.11.2021 р.)