Навчально-практичний центр

Наші принципи:

 • Якість
 • Надійність
 • Ефективність

Наша мета:

 • Впровадження в навчальний процес і виробництво передового практичного досвіду з новітніх прогресивних технологій швейного виробництва;
 • Доступність та ефективність освіти;
 • Підготовка до життєдіяльності в інформаційному світі.

План роботи навчально-практичного центру сучасних швейних технологій

На 2024 рік

 •    

Напрями діяльності НПЦ

 • Співробітництво з виробничими підприємствами, організаціями, установами (далі - підприємства), навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими заінтересованими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
 • Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.
 • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.
 • Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

Функції НПЦ

 • Сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів Центру, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій.
 • Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.
 • Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом слухачами новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами и новітніми матеріалами і технологіями.
 • Надання практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам з питань впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій і матеріалів німи матеріалами і технологіями.
 • Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів та інше.
 • Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.
111
112
119
2
20
211
3
5
50
51
6
7
8
9
IMG 4451
IMG 4453

Презентація роботи програми САПР Julivi